Wat is een nierdialyse ?

Soms werken de nieren minder dan ze zouden moeten. Verschillende aandoeningen kunnen hier de oorzaak van zijn: je hebt bijvoorbeeld cystenieren, schrompelnieren, er is een nier minder of de nierfunctie is verminderd door een niersteen die te lang in je lichaam heeft gezeten. Aangezien onze nieren een enorm belangrijke functie vervullen in ons lichaam (ons lichaam zuiveren van alle schadelijke en minder schadelijke stoffen), moet er een oplossing zijn om deze functie over te nemen.
Die oplossing bestaat gelukkig al een tijdje: de nierdialyse. Een nierdialyse is een apparaat dat eigenlijk de nierfunctie overneemt: zeker voor patiënten met nierfalen is dat van levensbelang.

Hoe gaat een nierdialyse in zijn werk?

Tegenwoordig zijn nierproblemen steeds beter op te lossen: er is goede medicatie en medisch personeel om ervoor te zorgen dat problemen met de nieren in onze tijd veel beter behandeld kunnen worden dan vroeger.

Een niersteen kan vaak operatief weggehaald worden als de steen niet uitgeplast kan worden, er bestaan allerlei soorten medicatie als de nierfunctie vermindert en als de nierfunctie echt niet goed meer is, kan je dialyseren.

Wanneer je de nieren moet dialyseren, word je aangesloten op een machine die, in de plaats van jouw nieren, het bloed zuivert van allerlei stoffen. Vaak gebeurt dat in het ziekenhuis maar er komen ook meer en meer machines op de markt voor thuisgebruik

Welke schadelijke stoffen worden er dan uit het bloed verwijderd?

- Zouten en excessieve vochten moeten uit het bloed gehaald worden
- Stoffen als sodium, chloride,… moeten ook voor een deel uit het bloed gehaald worden omdat anders de balans verstoord geraakt
- De bloeddruk wordt ook gecontroleerd door de nieren dus die belangrijke functie wordt ook overgenomen door de dialyse

Soms kan nierschade tijdelijk zijn door bijvoorbeeld een niersteen of een ziekte. Dan is dialyse in sommige gevallen gewenst om een beter herstel te bespoedigen. De dialyse is dan maar nodig tijdens het kortstondige acute nierfalen. In andere gevallen is het nierfalen chronisch (wanneer er bijvoorbeeld geen nieren meer in het lichaam zijn). Dan moet de dialyse regelmatig uitgevoerd worden.  Een andere, maar minder voor de hand liggende oplossing, is een niertransplantatie.

Dit bericht is gepost op 24 november 2008 om 4:08 pm uur en is geplaatst in overige aandoeningen.

Andere interessante artikels: Een behandeling met insuline
Welke nierziekten bestaan er?