Wat is dyslexie?

Vandaag de dag is dyslexie is geen onbekend begrip meer. Naast lees- en schrijfproblemen ondervinden kinderen moeilijkheden thuis en in de klas. Dyslectische kinderen hebben moeite om de associatie te maken tussen het gesproken woord en de geschreven vorm en falen vaak bij het verwerken van klanken. De diagnose van een taalstoornis impliceert niet dat een kind minder begaafd zou zijn. Integendeel, dyslexie komt grotendeels voor bij normale tot hoogbegaafde personen.

Veel voorkomende gevolgen van een leesprobleem zijn een gebrek aan motivatie, memoriseren van instructies, impulsief gedrag en bijkomende emotionele problemen. Een vroege diagnose is bijgevolg erg belangrijk.

Hoe herkennen we dyslexie?

de dag waar op dit zou plaats vinden zou ik moeten weten, dit zou liefts voor 13 mei moeten gebeurt zijn (voorbeeld van 18-jarige met dyslexie)

Ouders en leerkrachten zijn diegenen die een vermoeden van dyslexie als eerste zullen herkennen en erkennen. Voor kinderen is een vroege diagnose erg belangrijk.

Leerlingen raken gefrustreerd wanneer ze harder leren dan hun leeftijdsgenootjes zonder resultaat te boeken. Ze voelen zich dom ondanks het feit dat ze in werkelijkheid even intelligent zijn als iemand zonder dyslexie. Vanaf men een vermoeden heeft van dyslexie kan men aan een uitgebreide test beginnen. Deskundigen evalueren intelligentieniveau, lees- en schrijfvaardigheid en taalverwervingsproces om zo tot een juiste diagnose te komen.

Wat kunnen we eraan doen?

Wanneer de diagnose is gesteld zorgt dat vaak voor grote opluchting bij leerlingen. Vanaf het moment dat men weet wat er aan de hand is kunnen leerkrachten en ouders immers rekening houden met de moeilijkheden die dyslexie veroorzaakt. Door simpele afspraken kunnen een hoop frustraties bespaard blijven. Een kind kan bijvoorbeeld meer tijd krijgen om een oefening te maken zodat het niet uitgeput naar de speelplaats gaat maar ook kan ontspannen en sociale contacten leggen.

In de klas kan men rekening houden met de leerling door de last te verlichten. Leerlingen maken bijvoorbeeld maar een deel van de oefening. Ook is het efficiënter om van een auditief dictee een visueel dictee te maken, leerlingen schrijven het dictee over in plaats van het op te schrijven terwijl het wordt voorgelezen. Ten slotte kan het een helpen hen op de computer te laten werken zodat ze duidelijker kunnen lezen wat ze schrijven.

Ouders kunnen op hun beurt informeren naar de lees- en studiemethodes die in de klas worden gebruikt. Op die manier kunnen ze hun zoon of dochter helpen huiswerk te maken op dezelfde wijze als op school wordt gedaan.

Dyslexie is een leerstoornis waar je je hele leven mee zal kampen, maar een snelle diagnose en de juiste aanpak kunnen er wel voor zorgen dat de lastige gevolgen afnemen.

Dit bericht is gepost op 9 augustus 2010 om 9:42 am uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: Botox: alle plooien gladgestreken
Stekende hoofdpijn: oorzaken en behandeling