Wat is een psychose?

Het is niet gemakkelijk om een psychose samen te vatten in één woord of definitie Er zijn namelijk verscheidene symptomen die kunnen duiden op een psychose. Daarenboven is een bepaalde mentale gesteldheid dikwijls de oorzaak van het initiële probleem. Je kan een psychose herkennen aan een aantal concrete symptomen zoals waanbeelden. De behandeling van een psychotische stoornis gebeurt best zo snel en medicatiegetrouw mogelijk.

Wat is een psychose?

Vooraleerst moet je weten dat een psychose geen aandoening is die op zichzelf bestaat. Je kan een psychose beter begrijpen als een gevolg van een bepaalde psychische aandoening. Verschijnsels die gepaard gaan met een psychose zijn onlogisch denken en verwardheid. Dit kan ertoe leiden dat je waarnemingen afwijken van het normale en je niet meer in staat bent om een gangbaar leven te leiden. Iemand die lijdt aan psychoses kan de realiteit en zijn of haar fantasie moeilijk onderscheiden.

Mentale oorzaken van een psychose

Een psychotische stoornis steekt nooit zomaar de kop op. Het is altijd een initiële mentale gesteldheid die aan de grondslag ervan ligt. De oorzaken van een psychose kunnen zijn:

- Schizofrenie
- Bipolaire stoornis
- Extreme omstandigheden, bijvoorbeeld een echtscheiding of burn-out
- Hormonale schommelingen, bijvoorbeeld bij een zwangerschap.

Het is bovendien niet ongewoon dat een psychose veroorzaakt wordt door een ernstig slaaptekort, alcoholvergiftiging of zwaar drugsgebruik. Daarenboven kan een depressie eveneens een psychose met zich meebrengen.

Symptomen, diagnose en behandeling

Wanneer de volgende verschijnselen zich voordoen, is het aannemelijk om te spreken van een psychotisch probleem:

- Hallucinaties: Mensen die lijden aan een psychose ervaren hallucinaties die het moeilijk maken om de echte wereld te onderscheiden van denkbeelden en fantasie.
- Waanbeelden:    Je ziet en ervaart dingen die niet bestaan. Zo kan je bijvoorbeeld stemmen horen die er niet zijn.
- Ongeregelde gevoelens: Je emoties passen niet bij je situatie. Je wordt bijvoorbeeld woedend wanneer iemand je een leuk cadeautje geeft.
- Onsamenhangend spreken: Personen met een psychose zijn vaak chaotisch in hun uitingen en spreken op een vreemde, onbegrijpelijke manier.

Deze symptomen kunnen een aanwijzing zijn van een psychotische stoornis. Ze treden vaak in groep op. Herkenning van symptomen is een langdurig proces waarna men overgaat op een eventuele diagnose. Men behandelt een psychose tenslotte door middel van zware medicatie zoals antipsychotica.

Dit bericht is gepost op 5 oktober 2010 om 8:50 am uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: Transseksualiteit, aandoening of probleem?
Het gevaar van bronchiolitis voor zuigelingen