Wat is Q-koorts?

Q-koorts is een ziekte die veroorzaakt wordt door Coxiella burnetii, een bacterie die zeer besmettelijk is. In veel landen wordt de evolutie van Q-koorts sinds enkele jaren van zeer nabij gevolgd omwille van het mogelijke gebruik van Coxiella burnetii in biologische aanslagen.

Q-koorts is een zoönose, de Coxiella burnetii wordt overgedragen van dier op mens. Q-koorts veroorzaakt enkel ziekteverschijnselen bij de mens.

Q-koorts is  zeldzaam. Het aantal besmettingen in België wordt geschat op een twintigtal per jaar. Maar waarschijnlijk is dat aantal groter omdat de ziekte vaak geen symptomen vertoont.

Besmetting

Meestal wordt iemand besmet nadat hij een besmette stof heeft ingeademd, die stof is afkomstig van stallen, weilanden, ruwe wol, huiden, kleding… Teken kunnen voor overdracht van dier op dier zorgen, en soms voor overdracht op de mens. Besmetting van mens op mens komt nooit voor. Daarnaast is besmetting mogelijk nadat je besmette rauwe melk(-producten) of onvoldoende verhit vlees genuttigd hebt. Soms besmetten moeders hun pasgeboren kind via de placenta of de moedermelk.

Symptomen

In meer dan 50% van de gevallen verloopt de ziekte zonder duidelijke symptomen of klachten. Als er symptomen zijn, beginnen de klachten vanaf  2 tot 3 weken na de besmetting. Deze klachten kunnen erg verschillend zijn. De patiënt kan hevige hoofdpijn, spierpijn en nekstijfheid ondervinden. Koorts is een vaak voorkomend symptoom. Moeheid kan leiden tot een algemene malaise, misselijkheid en/of braken. Een lage hartslag is nog een mogelijk symptoom van Q-koorts. Een verminderde eetlust kan zorgen voor snel gewichtsverlies. Als de ziekte langer dan 2 weken duurt kan de patiënt heel veel gewicht verliezen.

Soms gaat de ziekte gepaard met een longontsteking, die gaat samen met een droge hoest en pijn in de borst. Een andere mogelijke complicatie is een lichte vorm van leverontsteking (hepatitis).

Bij ongeveer 5% van de geïnfecteerde patiënten, voornamelijk mensen met vaatafwijkingen, immunodeficiënties of zwangere vrouwen, ontwikkelt Q-koorts zich tot een chronische ziekte die zich vaak presenteert als endocarditis (ontsteking van de hartwand). Symptomen hiervan kunnen tot 10 jaar duren.

Behandeling

Het overgrote deel van de patiënten herstelt volledig zonder enige vorm van behandeling na enkele weken tot maanden. Antibiotica kunnen de duur van de ziekte wel verkorten. Doxycycline is de voorkeursbehandeling bij een acute Q-koorts. De behandeling is het meest efficiënt wanneer er de eerste 3 dagen mee wordt begonnen. Chronische endocarditis is moeilijker te behandelen en vereist vaak het gebruik van een combinatie van verschillende geneesmiddelen.

Dit bericht is gepost op 12 oktober 2010 om 10:36 am uur en is geplaatst in overige aandoeningen.

Andere interessante artikels: Wat is psychotherapie?
Wat is thalassemie?