Wat is een hersenbloeding?

Een hersenbloeding wordt in de volksmond ook wel eens een ‘beroerte’ genoemd. Bloedingen in de schedel zijn vaak het gevolg van een trauma. Vaak situeren deze bloedingen zich tussen de schedel en de hersenen en minder vaak in het hersenweefsel zelf.

Bloedingen in het hersenweefsel

De symptomen van een bloeding in het hersenweefsel zelf, zijn een plotse hevige hoofdpijn, misselijkheid en braken, een plots spraakgebrek en eenzijdige verlamming. Niet zelden leidt een hersenbloeding tot een coma of zelfs de dood. Soms kunnen er ook kleine hersenbloedingen optreden, die vaak weinig tot geen symptomen vertonen.

Bloedingen buiten de hersenen

Bloedingen die gelokaliseerd zijn tussen de schedel en de hersenen, kunnen we opdelen in 3 grote groepen:

- Arachnoïdale bloeding: de bloeding is gesitueerd in de zogenaamde arachnoïdale ruimte (de ruimte tussen het spinnenwebvlies en het zachte hersenvlies).
- Subdurale bloeding:  bloedingen tussen de dura (harde hersenvlies) en de arachnoïdea (spinnenwebruimte).
- Epidurale bloeding: deze bloedingen ontstaan tussen de dura en de schedel.

Arachnoïdale bloeding
De arachnoïdale bloeding is vaak het gevolg van een aneurysma (verwijding van een slagader door verzakking van de vaatwand). Een te hoge bloeddruk is de belangrijkste veroorzaker van een aneurysma. Een aneurysma groeit erg langzaam en wordt vaak slechts per toeval ontdekt tijdens een operatie of onderzoek. Helaas wordt maar al te vaak een aneurysma pas ontdekt wanneer de vaatwand scheurt en een bloeding met meestal een ongunstige afloop een feit is.

Subdurale bloedingen
Deze bloeding is vaak het resultaat van een slag of stoot op het hoofd. De symptomen variëren naargelang de ernst van de klap, maar bij een redelijke slag treedt er onmiddellijk bewustzijnsverlies op, met vaak een comatoestand of de dood tot gevolg.

Epidurale bloeding
Ook deze vorm van een hersenbloeding buiten de hersenen zelf is vaak het gevolg van een ernstig hoofdletsel, veroorzaakt door een val, slag, stoot,… Bij een epidurale bloeding hoopt het bloed zich op tussen de schedel en het harde hersenvlies, waardoor een verhoging van de hersendruk ontstaat. Kort na het ongeval kan de patiënt een nog normaal bewustzijn hebben, maar doordat de druk toeneemt en de bloeding groter wordt, zal zonder onmiddellijke behandeling een coma ontstaan.

Tags , ,

Tips voor mensen met een gevoelige huid

Je huid is het meest opvallende onderdeel van je heel lichaam, omdat het quasi volledig blootgesteld wordt aan de wereld buiten je lichaam. Iedereen kan het zien en het is vaak de uitstraling van je huid die ervoor zorgt dat je er gezond of ongezond uitziet. Het is daarom belangrijk om je huid goed te verzorgen, en verstandig om te gaan met de volgende mogelijke kwalen.

Koortsblaren

Koortsblaren zijn een gevolg van het herpesvirus dat zich manifesteert door kleine blaasjes rond de mond. Eens iemand besmet is met dit virus, kunnen geregeld koortsblaasjes ontstaan tijdens perioden van verminderde weerstand. Bijvoorbeeld bij langdurige blootstelling aan UV-stralen of vermoeidheid is de kans op een uitbraak groter. Eens je er last van hebt, bestaan er wel zalfjes die je op de getroffen plek kan smeren zodat het blaasje sneller verdwijnt.

Acne

Acne is een vorm van huidirritatie die vooral in de puberteit ontstaat. De oorzaak ervan is de overvloedige product van talg, waardoor er mee-eters ontstaan in de poriën. Jeugdpuistjes is een vorm van acne die vaak optreedt. Dit komt vooral voor op het aangezicht, op de armen, in de nek en op de rug. Acne kan niet voorkomen worden volgens veel dokters, maar er bestaan wel behandelingen om bestaande acne weg te krijgen.

Droge huid

Een droge huid komt bij veel mensen voor, zeker tijdens de koude wintermaanden wanneer de luchtvochtigheid erg laag is. Dat zorgt er uiteraard voor dat de huid ook droger zal aanvoelen. Het gevaar van een droge huid is dat ze kan openbarsten, en zo geen bescherming biedt tegen bacteriën die van buitenaf binnen willen dringen. Dit kan je voorkomen door in plaats van een lang warm bad te nemen, een snel bad of douche te nemen, met water dat niet te warm is. Er bestaan ook speciale producten die tijdens het bad een droge huid helpen tegengaan. Na het bad kan je dan ook een vochtinbrengende crème aanbrengen.

Psoriasis

Psoriasis is een chronische aandoening van de huid die vaak voor komt op de hoofdhuid, ellebogen, knieën en de onderrug. Het is herkenbaar door de rode vlekken die ermee samengaan. Een goed middel om dit tegen te gaan is het aanbrengen van visolie, en het innemen van vitamines A, B en E.

Tags , , , ,

Wat is klierkoorts?

Klierkoorts is een soort van virale infectie die de wetenschappelijke benaming mononucleosis infectiosa draagt, een andere naam is de ziekte van Pfeiffer. Deze aandoening wordt door het Epstein-Barr-virus veroorzaakt. Een bijnaam voor de ziekte is de ‘kusjesziekte’ omdat het virus vaak via het speeksel verspreid wordt. Het is perfect mogelijk dat iemand geïnfecteerd is met het veroorzakend virus, maar toch nooit een slachtoffer wordt van de ziekte zelf. Het blijft ook na de uitbraak van de aandoening latent aanwezig in het lichaam.

Diagnose van klierkoorts

Er zijn een hele reeks symptomen die eventueel kunnen wijzen op klierkoorts. Allereerst zal de patiënt in zo goed als alle gevallen koorts maken en last hebben van (hevige) keelpijn. Verder kunnen er ook opgezwollen lymfeklieren aanwezig zijn, een gezwollen milt, en in enkele zeldzame gevallen kan de patiënt ook geel uitslaan. Echte zekerheid kan geboden worden dankzij een bloedonderzoek. Wanneer de huisarts vermoedt dat er klierkoorts in het spel is, zal hij dat ook op deze manier kunnen bevestigen.

Het verloop

Als de eerste symptomen optreden, is er al een lange incubatieperiode achter de rug, daarom is het tijdstip van de besmetting ook moeilijk te achterhalen. Het kan in sommige gevallen namelijk 3 maanden duren vooraleer er sprake is van klierkoorts. De ziekte kan enkele weken aanslepen, met dus de koorts, keelpijn en vermoeidheid tot gevolg. Nadat de ziekte verdwenen is, kan de patiënt nog last hebben van vermoeidheid. De intensiteit van de symptomen verschilt naargelang de ouderdom van de patiënt. Des te jonger deze is, zoveel milder zullen de symptomen zijn. Klierkoorts komt ook vooral voor bij jonge volwassenen.

Behandeling of vaccin?

Jammer genoeg is er voor deze aandoening geen echte behandeling, noch is er een vaccin om het te voorkomen. Wel kunnen de symptomen verlicht worden, omdat de keelpijn en koorts toch tamelijk hevig kunnen zijn. De beste remedie tegen klierkoorts is vooral veel rusten, ook als de patiënt genezen is. Het is namelijk zo dat er extreme vermoeidheid tijdens en na de ziekte kan optreden. Daarom moet een persoon die al aan de beterhand is ook voldoende rust nemen.

Tags , ,

Wat is een hersentumor?

Een hersentumor is een ernstige vorm van kanker die in bijna alle gevallen leidt tot een overlijden. Omdat de hersenen misschien wel het belangrijkste orgaan in het lichaam vormen, kan een tumor ernstige gevolgen hebben. De hersenen controleren namelijk alle activiteiten die het lichaam uitvoert.

Goedaardig of kwaadaardig

Net zoals bij alle tumoren is er een onderscheid te maken tussen goed- of kwaadaardige tumoren. In een goedaardige tumor zitten namelijk geen kankercellen, terwijl dat bij de andere wel het geval is. Maar dat wil niet zeggen dat een goedaardige tumor niet gevaarlijk kan zijn. Het is namelijk zo dat naarmate een tumor groeit, met name in de hersenpan, er minder ruimte zal zijn voor de omvangrijke hersenen. Er is sowieso al weinig ruimte, wat bij de ingewanden minder het geval is.

Daardoor kunnen belangrijke hersenfuncties uitgeschakeld of verstoord worden. Dit is natuurlijk ook het geval bij een kwaadaardige tumor, maar hier zullen de kankercellen ook gezonde hersencellen aanvallen. Een goedaardige tumor kan in de meeste gevallen worden weggehaald via een chirurgische ingreep. Bij een kwaadaardige tumor is dit niet mogelijk omdat gezonde cellen aangetast worden.

Uitzaaiingen

Op ander vlak is er ook een onderscheid tussen tumoren, namelijk of het gaat om een primaire tumor of een uitzaaiing. Wanneer de originele tumor, waarmee de kanker begon, in de hersenen zit, is er sprake van een primaire hersentumor, het is mogelijk dat de ziekte zich verder heeft verspreid naar andere delen van het lichaam, dit worden uitzaaiingen genoemd. Maar in de meeste gevallen is het omgekeerd, een tumor in een ander lichaamsdeel die uitzaait naar de hersenen. Statistisch gezien zaaien primaire tumoren in de huid, borst, darmen en longen het vaakst uit naar de hersenen via de zenuwbanen.

Diagnose hersentumor

De diagnose van een hersentumor kan pas gesteld worden nadat er last is van bepaalde klachten. Als een arts merkt dat bepaalde hersenfuncties aangetast zijn, zal er een beeld moeten gevormd worden van de hersenen. Op een CT-scan of een NMR zal de tumor dan duidelijk zichtbaar zijn.

Tags , ,

Diep-veneuze trombose: gevaarlijke bloedklonter

Diep-veneuze trombose (DVT)  is een bloedklonter in een diepe ader, vaak die van onze onderbenen. Dit bloedstolsel kan ervoor zorgen dat onze bloedcirculatie belemmerd wordt. Een belangrijke complicatie is het losschieten van het stolsel naar het hart of de longen (longembolie).

Oorzaken diep-veneuze trombose

- Een van de belangrijkste oorzaken van diep-veneuze trombose is een verminderde bloeddoorstroming. Bedlegerigheid, een gipsverband of een lange vliegtuigreis zijn maar enkele voorbeelden van situaties waarin onze bloeddoorstroming vertraagt of vermindert.
- Beschadigde aderwand door een ontsteking of wonde. Ook na een operatie kan de aderwand beschadigd geraken waardoor het risico op het ontwikkelen van DVT stijgt.
- Risicofactoren zoals roken, erfelijke aanleg, overgewicht, kanker, leeftijd (hoe ouder, hoe groter het risico),…

Symptomen diep-veneuze trombose

Diep-veneuze trombose uit zich in een aantal typische klachten. Toch wil dit niet zeggen dat er altijd symptomen gepaard gaan met de aandoening. Soms zijn er namelijk slechts vage of helemaal geen klachten.

De belangrijkste symptomen bij DVT zijn:
- Zwelling
- Pijn
- Verkleuring op de plaats van het stolsel
- De zone waarin het stolsel zich bevindt voelt warmer aan

Vaststellen van DVT

Echografisch kan diep-veneuze trombose makkelijk vastgesteld worden. Meer bepaald het Doppler-onderzoek (of Duplex-onderzoek) meet de stroomsnelheid van het bloed door middel van geluidsgolven.  Wanneer de stroomsnelheid sterk afneemt, kan er een vermoeden van een bloedklonter zijn. Vaak wordt dan nog een CT-scan gemaakt om de diagnose te bevestigen. Ook door middel van een bloedonderzoek (D-dimeertest) kan men nagaan of er in het bloed afbraakstoffen aanwezig zijn die wijzen op een bloedklonter.

Behandeling diep-veneuze trombose

De behandeling hangt af van de plaats en de uitgebreidheid van de bloedklonter. In sommige gevallen kiest men enkel voor het gebruik van steunkousen of een windel. Wel wordt er altijd orale antistollingsmedicatie toegediend.

Bij ernstigere gevallen zal men altijd chirurgisch ingrijpen, omdat DVT kan leiden tot longembolie wanneer het stolsel naar de longen schiet. Hierbij gaat men via de lies een katheter inbrengen met antistollingsmedicatie. Een andere vorm van chirurgie is het plaatsen van een metalen filter in de onderste holle ader, dat de klonter zal opvangen wanneer deze losschiet.

Tags , , , , ,

Misselijkheid: hoe ontstaat het?

Ieder van ons is wel eens misselijk. Je krijgt last van een ongemakkelijk gevoel in de maag. Het is een natuurlijk mechanisme wat een persoon dwingt om de maag leeg te maken via de mond. Het is enkel een gevoel, dus braken is niet altijd het gevolg.

Zwangerschap

Deze klacht komt ’s morgens zeer vaak voor bij een zwangerschap in de eerste maanden. Misselijkheid ontstaat doordat er tijdens een zwangerschap meer hormonen aangemaakt worden.

Duur en oorsprong

Misselijkheid kan van korte duur zijn en acuut maar het kan ook chronisch zijn. De duur is afhankelijk van de onderliggende ziekte.

Zowel braken als misselijkheid kan een fysieke of psychologische oorsprong hebben.

Misselijkheid als symptoom van onderliggende ziektes

Dit symptoom is geen ziekte maar wel een veel voorkomende klacht van de meest voorkomende ziektes.

- Voedselvergiftiging
- Migraine
- Kankerpatiënten die chemo krijgen
- Abdominale aandoeningen: van de lever, alvleesklier, maag, appendix, dunne darm en dikke darm
- Hersenziektes zoals een simpele hoofdpijn, hoofdletsel, beroerte, hersentumoren en bloedingen in de hersenen
- Veel medicamenten hebben misselijkheid als neveneffect, vooral antidepressiva
- Hypoglycemie: een aandoening waarbij er een tekort aan glucose in het bloed is
- Overmatig gebruik van alcohol
- Stress
- Virussen en bacteriën van het maag-darmkanaal
- Infecties van de oren, longen, blaas en nieren
- Maag- en darmzweren
- Psychische aandoeningen: anorexia (ernstig ondergewicht) en boulimie (vraatzucht)
- Hormonale aandoeningen

Klachten die samenhangen met misselijkheid

- Pijn
- Koorts
- Lopende neus
- Diarree
- Hoest
- Uitdroging
- Gewichtsverlies

Dehydratatie of uitdroging

Een ernstige aandoening die kan ontstaan wanneer iemand langdurig misselijk is, is uitdroging. Vooral kinderen hebben een hoog risico hierop. Volwassenen merken dat ze enorm veel dorst hebben, terwijl kinderen het nog niet beseffen dat dit een symptoom zou kunnen zijn van uitdroging. Vaak gaat dit ook gepaard met diarree, waardoor er veel vochtverlies is. Droge lippen, een droge mond, minder moeten plassen en ingevallen ogen zijn de typische symptomen. Ook een snellere ademhaling en pols zijn twee belangrijke aanwijzingen.

Wanneer moet je de huisarts consulteren?

Wanneer je meer dan twee dagen misselijk bent en moet braken, wordt er aangeraden de huisarts te consulteren. Zeker wanneer medicamenten tegen misselijkheid niet werken.

Tags , ,

Oogoefeningen tegen vermoeidheid van de ogen

Iedereen heeft het al eens meegemaakt: de ogen beginnen te wateren en te branden wanneer je ze sluit en zenuwtrekjes ontstaan. In dit geval lijd je aan een vaakvoorkomende aandoening: oogvermoeidheid.

Oorzaken vermoeidheid van de ogen

Oogvermoeidheid ontstaat wanneer je een lange tijd naar de baan aan het staren bent tijdens het rijden bijvoorbeeld, wanneer je te lang voor de computer zit of te veel naar de televisie kijkt. Met andere woorden, bij elke taak waarbij je gefocust naar een bepaald iets moet kijken dat dichtbij je staat en dit voor een lange tijd.

Oogoefeningen

Wanneer je aan het werken bent of als je nog een paar uur werk voor de boeg hebt, kan dit natuurlijk een zeer vervelende aandoening zijn. Op deze manier is het gewoon onmogelijk om je taak verder te zetten.

Gelukkig bestaan er enkele gemakkelijke oogoefeningen die de ogen kunnen ontspannen en zelfs meer kracht kunnen geven. Natuurlijk kan geen enkele oefening een oogziekte genezen. Maar wanneer een zwakke of een onevenwichtige oogspier voor zichtproblemen zorgt, kunnen deze maatregelingen nuttig zijn.
Drukoefeningen

Deze oefening leert de ogen samen te werken en dit gericht op dezelfde taak. Dit helpt oogvermoeidheid te voorkomen. De bedoeling is een pen voor je gezicht te houden op ongeveer een armlengte afstand. Beweeg het langzaam richting je neus, terwijl je naar een plaats op de pen staart. Breng de pen zo kort mogelijk als je kan naar de top van je neus tot dat je een dubbel beeld ziet.

Verander je middelpunt
Deze oefening helpt de oogvermoeidheid te verminderen. Houd een boek of krant zo kort mogelijk bij je ogen zonder dat de tekst wazig wordt. Staar 15 seconden lang naar de woorden. Kijk dan naar een object dat ongeveer tien stappen van je verwijderd is en staar er naar voor 15 seconden. Herhaal dit vijf keer.

De oogachtbaan

Deze oefening verbetert de bloedstroom en zuurstof in de ogen. Sluit je ogen en draai ze langzaam in een volledig cirkel. Beweeg ze dan van rechts naar links. Herhaal dit drie keer.

Verbergen
Deze oefening zorgt er voor dat je ogen relaxen. Als je contactlenzen draagt, is het belangrijk dat je deze eerst uit doet. Sluit je ogen en druk er zachtjes een paar seconden op met je handpalmen.  Vorm vervolgens een kom met je handen over je ogen en houd je ogen open. Kijk naar je handpalmen en adem langzaam door je neus gedurende 30 seconden.

Tags , ,

Wat zijn mineralen?

Welke mineralen heeft ons lichaam nodig om gezond te blijven? In welke voedingsmiddelen kan je ze vinden? En hoe komt het dat zij onze gezondheid intact houden? Een antwoord op deze vragen vind je terug in dit artikel.

Mineralen zijn belangrijke delen van ons dagelijkse voeding. Ze zorgen er voor dat je botten en hart gezond blijven en kunnen zelfs strijden tegen bepaalde ziektes. Wanneer je bepaalde gezondheidsproblemen hebt is het belangrijk dat je weet welke mineralen je extra bij je voeding moet toevoegen om deze klachten te bestrijden. In onderstaand lijstje vind je alle mineralen terug met hun werking.

Mineralen en hun werking

1. Calcium

Calcium vormt de basis voor sterke tanden en botten. Het onderhoudt je spieren en zorgt ervoor dat het bloed blijft pompen in je hart.

Wanneer je dit mineraal toevoegt in je voeding, dalen de kansen op hoge cholesterol, darmkanker en hoge bloeddruk. Je vindt het terug in melk, kaas, boter, groenten en water.

2. Ijzer

Ijzer zorgt er voor dat de zuurstof door ons bloed blijft stromen. Dit is nodig om hemoglobine te kunnen vormen, een eiwit dat verantwoordelijk is voor de rode kleur van het bloed. Dit mineraal vind je voornamelijk terug in rood vlees, kip, eieren en broodproducten.

3. Fosfor

Fosfor is een hulpmiddel om je tanden, botten en cellen gezond te houden. Je kan dit mineraal terugvinden in rood vlees, kip, melkproducten, eieren, brood, groenten en fruit.

4. Kalium

Kalium voorziet de spieren van de juiste voedingsmiddelen die ze nodig hebben om samen te kunnen trekken. Ook helpt het om de zenuwen, het hart en de nieren gezond te houden. Bovendien zou het behulpzaam zijn bij het vechten tegen botontkalking. Vooral via fruit en groenten kan je dit mineraal opnemen in het lichaam.

5. Jodium

Jodium zorgt er voor dat de schildklier gezond blijft en controleert de stofwisseling van het lichaam. Je vindt het terug in melkproducten, vis en broodproducten.

6. Magnesium

Magnesium assisteert bij de ontwikkeling van de botten en helpt bij de werking van de spieren en de zenuwen. Bovendien zorgt het er voor dat de hartslag op een normaal ritme blijft kloppen. Dit mineraal vind je terug in melk, broodproducten, groene groenten en water.

7. Zink

Zink helpt de lichaamscellen te groeien en kan zelfs nuttig zijn ze te helpen genezen wanneer ze beschadigd zijn. Dit mineraal heb je nodig om je immuunsysteem correct te laten werken. In rood vlees, vis en zeevruchten, melk en broodproducten vind je zink terug.

Tags , , , , , , ,

Wat is een voedselvergiftiging?

Voedselvergiftiging is een veel voorkomende ziekte. Het is niet ernstig bij de meeste mensen maar soms kan het erg worden en zelfs tot de dood leiden.

Oorzaken voedselvergiftiging

De belangrijkste oorzaak is het gebruik van vervuild voedsel of water. Elke voedingsmiddel bevat een kleine hoeveelheid van bacteriën. Wanneer deze nu foutief verwerkt of bewaard worden of foutief gekookt, kunnen deze bacteriën zich gaan vermenigvuldigen waardoor de kans op voedselvergiftiging stijgt.

Ook wanneer voedingsmiddelen waarbij de houdbaarheidsdatum overschreden is opgegeten worden, stijgt de kans op een voedselvergiftiging.

Bovendien wordt de kans ook groter wanneer je gaat eten op hotel of op feestjes, omdat je niet weet of deze voedingsmiddelen wel correct gewassen en gekookt werden.

De oorzaken worden geklasseerd in twee categorieën:

- Besmettelijke middelen zoals virussen, bacteriën en parasieten.
- Giftige middelen.

Bacteriën

Vervuiling van voedingsmiddelen kan gebeuren vanaf het kweken ervan tot het consumeren: tijdens het oogsten, het bevoorraden of het bereiden.

Bacteriën zijn de meest voorkomende oorzaken van voedselvergiftiging omdat zij in staat zijn te overleven in voeding, zelfs in rauw voedsel.

Ook overgebleven voedsel zorgt er voor dat de bacteriën zich snel kunnen vermenigvuldigen. Het invriezen van voeding stopt echter het groeien. Toch worden de reeds aanwezige bacteriën niet volledig vernietigd. Wanneer het ontdooid wordt, worden deze bacteriën weer actief.

Symptomen voedselvergiftiging

Bijna alle vormen van voedselvergiftiging veroorzaken misselijkheid, braken, duizeligheid, abdominale pijn, krampen en diarree. Wanneer voedselvergiftiging ontstaan is door bacteriën zijn de symptomen koorts en hoofdpijn. Deze koorts duurt langer dan een dag. Bloed of etter in de stoelgang komt ook vaak voor. Bovendien krijgt men ook last van een versnelde hartslag en verlamming in de armen en benen. Deze klachten verschijnen een paar uren na het eten van het vervuild eten en kunnen dagen tot een week aanhouden.

Een niet-infectieuze voedselvergiftiging tast het centrale zenuwstelsel aan. Schaaldieren bijvoorbeeld zorgen er voor dat er een overmaat is aan histamine waardoor er huiduitslag ontstaat, pijn in het gezicht, hoofdpijn en te grote stimulatie van de maag en darmen. Ook wordt het zenuwstelsel aangetast door de paddenstoelenvergiftiging. In dit geval kunnen de klachten tranen, speekselovervloed, zweten, misselijkheid en coma zijn.

Tags , ,

Mondkanker, zeldzame maar gevaarlijke kanker

De minst voorkomende kanker van allemaal is mondkanker, daardoor dat er weinig mensen zijn die weten wat mondkanker is en wat het kan aanrichten. Bij mondkanker stelt men witte of rode vlekken vast op de tong van de patiënt of treft men een zweer aan die na 3 weken nog steeds niet is genezen. Op het hoofd en de nek kunnen er zich ook vreemde knobbels voordoen. Hoe vroeger men de ziekte vaststelt, des te groter de overlevingskans is voor de patiënt.

Maar bij meer dan tweederde van de patiënten waarbij de kanker werd vastgesteld was men te laat om de volledige verspreiding ervan tegen te gaan. Het is zelfs nog ingewikkelder om de kanker aan te treffen en te onderzoeken als deze zich in de keel bevindt. Vroeger waren het voornamelijk volwassenen ouder dan 40 jaar die de ziekte kregen, maar de mensen die er de laatste jaren mee worden getroffen worden steeds jonger en jonger. Per jaar stijgt het aantal gevallen van mondkanker. Ook waren het voornamelijk mannen die de ziekte kregen, maar omdat de eetgewoonten, het alcohol- en tabakgebruik drastisch zijn veranderd krijgen steeds meer vrouwen te kampen met mondkanker.

Risicofactoren van mondkanker

De grootste oorzaken van mondkanker zijn tabak en alcohol. in 75% van de patiënten gaat het over rokers. Voor zowel rokers en drinkers verhoogt het risico met 30% dan. Het Humane Papillomavirus is een seksueel overdraagbare infectie die recent in verband werd gebracht met de ziekte, net zoals het volgen van een slecht dieet. Het eten van vis, groenten, eieren en fruit daarentegen heeft een positieve invloed op de mond en kan het risico op mondkanker verlagen.

Onderzoek en behandeling van mondkanker

De diagnose van mondkanker wordt gedaan nadat men een visueel onderzoek heeft ondernomen. Hierna gaat men over tot het onderzoek van het weefsel dat zich in de mond bevindt. Om deze diagnoses gemakkelijker te maken zou men in de toekomst gaan werken met een test van wattenstaafjes. Bij deze test gaat men na of de bepaalde chemische stoffen in het speeksel dezelfde zijn als bij iemand die geen mondkanker heeft.

Mondkanker wordt voornamelijk behandeld door middel van radiotherapie, chirurgie en chemotherapie, evenals een volledige of gedeeltelijke laryngectomie. Hierbij wordt het strottenhoofd verwijderd tijdens een operatie. Als deze operatie niet naar wens verloopt kan het leiden tot veranderingen in de stem of een volledig spraakgebrek.

Tags ,
Oudere berichten Nieuwere berichten