Tag

Wat is het gevolg van spinnenbeten?

Spinnenbeten veroorzaken, net als de meeste insectenbeten, een kleine zwelling, roodheid, pijn en jeuk. Deze reacties zijn zeer normaal en blijven vaak slechts enkele uren of dagen duren. Hierdoor is er meestal geen behandeling of slechts een thuisbehandeling nodig.

Sommige mensen, zoals baby’s en kinderen, vertonen echter een ernstigere reactie. Daarnaast zijn er enkele spinnen die over een gif beschikken dat schadelijk is voor mensen. In dat geval kunnen onderstaande symptomen optreden:

Anafylaxie of een ernstige allergische reactie

Anafylaxie of anafylactische shock kan levensbedreigend zijn. Indien iemand na een spinnen- of insectenbeet in shock raakt; moet hoesten; piepend of moeilijk ademhaalt; een opgezwollen mond, keel, lippen, tong, oren, oogleden, handpalmen, voetzolen of slijmvliezen krijgt; duizelig of verward is; last heeft van misselijkheid, diarree en buikkrampen of netelroos en een rode huid krijgt, dan moet er onmiddellijk medische hulp worden ingeschakeld.

De zwarte weduwespin en de bruine kluizenaarspin zijn vaak de veroorzakers van deze ernstige allergische reactie. Gezien ons koele klimaat komen deze giftige spinnen amper voor in België. Indien een persoon toch gebeten is door zo’n gevaarlijke spin, moet men onmiddellijk naar het ziekenhuis gaan. Zelf kan je de wonde eerst uitwassen met water en zeep, waarna je een schoon verband aanbrengt. Om de zwelling tegen te gaan kan je een koud kompres aanbrengen

Eveneens andere insecten zoals de agressieve Afrikaanse honingbij, wespen (zoals horzels en gele jassen) en vuurmieren kunnen voor ernstige allergische reacties zorgen. Dit doen ze door een persoon meerdere malen, soms in groep, te steken of te bijten.

- Een grote huidreactie op de plaats van de beet of steek
Op de plaats van de beet kan er een huidreactie voordoen. Hierbij gaat de huid rood worden, jeuken en een prikkelende of branderige pijn veroorzaken.

- Een huidinfectie op de plaats van de beet of steek
De infectie kan gaan zweren zodat er een paarsrode blaar ontstaat.

- Serumziekte ten gevolge van medicijnen
Om een beet of steek te behandelen dient men een antiserum toe. In sommige gevallen kan de persoon allergische reageren op deze behandeling en een serumziekte ontwikkelen. Dit uit zich, drie tot eenentwintig dagen na de start van de behandeling, in netelroos en griepsymptomen.

- Virale infectie
Vooral muggen uit het gebied rond de Nijl kunnen zijn gekend om hun overdraagbaarheid van infecties op mensen. Zo verspreiden ze het West-Nilevirus dat voor encefalitis of een ontsteking van de hersenen kan zorgen.

- Parasitaire infectie
Het bekendste insect dat parasieten kan overbrengen is de malariamug. Deze mug verspreidt malaria, een ziekte die dodelijk kan zijn.

Tags , , , ,

Anafylaxie, een zware allergische reactie

Anafylaxie (of anafylactische schok) is de benaming voor een ernstige allergische reactie. Ze kan dus optreden wanneer je in rechtstreeks contact komt met een bepaalde stof waarvoor je allergisch bent. Anafylaxie komt zelden voor en doorgaans enkel bij mensen die zeer allergisch zijn voor een bepaalde stof. De anafylactische schok is dus veel zeldzamer dan een gewone allergische reactie. Dit neemt niet weg dat zelf een erg kleine hoeveelheid allergeen (dit is de stof waarvoor iemand allergisch is) tot een schok kan leiden. Anafylaxie is levensbedreigend en moet meteen behandeld worden.

Wat veroorzaakt een anafylactische schok?

De schok wordt veroorzaakt door contact met het allergeen waarvoor je lichaam gevoelig is. Allergieën zorgen er immers voor dat je afweersysteem een bepaalde (onschadelijke) stof als een gevaarlijke indringer zal zien. Het gaat meestal om voedingsstoffen die aanwezig zijn in bepaalde etenswaren, zoals schaaldieren, zuivel of noten. Ook steken van insecten zoals bijen en wespen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Wanneer deze stof dus in je lichaam terecht komt (via inademing, injectie of inname), zal je afweersysteem proberen die indringer te bestrijden. Tijdens een eerste contact zal je lichaam niet reageren, maar wel antilichamen aanmaken. Wanneer je vervolgens een tweede maal wordt blootgesteld aan het allergeen, schieten de antilichamen in actie. Dit veroorzaakt de symptomen die gepaard gaan met een anafylactische schok.

Wat zijn de symptomen van een anafylactische schok?

Anafylaxie begint vaak met hevige jeuk, die snel wordt gevolgd door ernstigere symptomen zoals ademhalingsmoeilijkheden en slikproblemen. Andere symptomen zijn netelroos, zware buikpijn, diarree, krampen en braakneigingen. Bepaalde lichaamsdelen, zoals de keel, kunnen gaan zwellen en je bloeddruk daalt. Op dat moment moet je meteen behandeld worden.

Hoe behandel je een anafylactische schok?

De enige afdoende behandeling is een onmiddellijke injectie met adrenaline. De adrenaline moet je rechtstreeks injecteren, aan de hand van een adrenaline auto-injector. Dit is een automatische injectiespuit die speciaal voor dit soort behandelingen ontworpen is. De injectie moet meestal in het bovenbeen worden toegediend. Na het toedienen van adrenaline moet je dan zo snel mogelijk met de patiënt naar een dokter of ziekenhuis, waar hij of zij verder verzorgd zal moeten worden.

Tags , ,

Wat is anafylaxie?

Anafylaxie, ook wel anafylactische schok genoemd, is een allergische reactie die heel snel wordt uitgelokt, zeer ernstig is en zelfs dodelijk kan zijn. Als een persoon in aanraking komt met iets waarvoor hij of zij allergisch is (bv. een bijensteek) kan dit een effect hebben op het hele lichaam. Allergenen (ongeacht de hoeveelheid) kunnen reactie uitlokken na inademing, huidcontact of injectie.

Wat kan zorgen voor anafylaxie?

Voedingsstoffen zijn een belangrijk allergeen. Vaak voorkomende allergenen in de categorie voedingsmiddelen zijn melk, pinda’s en andere noten, sojabonen, vis- en schaaldieren, gluten en eieren.

Medicijnen zoals penicilline, contrastvloeistof, aspirine en ibuprofen veroorzaken ook vaak anafylaxie. Stoffen die enkel de huid raken kunnen echter ook voor een extreme allergische reactie zorgen. Een bekende is latex. Een vierde belangrijke oorzaak van allergie zijn insectensteken en -beten, zoals deze van bijen en wespen. Een eerder ongewone allergische reactie is  inspanningsgerelateerde anafylaxie.

Wat gebeurt er als iemand een allergische reactie krijgt?

Bij een anafylactische schok laat het lichaam een grote hoeveelheid histamine vrij. Hierdoor gaan de luchtwegen vernauwen, verwijden de bloedvaten zich en raakt het lichaam in schok. Verder kan men last krijgen van een lage bloeddruk, flauwvallen, bewusteloosheid, galbulten, rode kleur, opgezwollen gelaat, hals en keel, tranende ogen, jeuk en angstaanvallen.

Hoe lang het duurt eer deze symptomen zich voordoen hangt af van de gevoeligheid van een patiënt en de hoeveelheid allergeen. Het kan gaan van enkele seconden tot enkele uren. Eens de anafylactische reactie begint, volgen de symptomen elkaar echter snel op.

Soms kan het zijn dat een persoon de eerste keer geen allergische reactie kijgt. Bij een anafylactische reactie moet men gesensibiliseerd zijn voor de allergene stof. Men moet met andere woorden eerst antilichamen aanmaken vooraleer er een allergische reactie opduikt. Bij een anafylactoïde reactie is dit niet nodig. Bij bijengif bijvoorbeeld hebben de allergenen een vaatverwijdende werking, ze stimuleren de histamine dus.

Wat doe je best bij een anafylactisch noodgeval?

Roep zo snel mogelijk professionele hulp in! Vernauwing van de luchtwegen kan zorgen voor een zuurstofgebrek in de hersenen, wat uiteindelijk kan zorgen voor een hersenletsel. Mond-op-mondbeademing is dan ook al een eerste goede hulpmiddel in afwachting van de ziekenwagen. Verder heeft een patiënt adrenaline nodig.

Patiënten waarbij reeds eerder de diagnose anafylaxie werd gesteld,  dragen meestel een adrenaline-autoinjector met zich mee. De adrenaline verwijdt de luchtwegen, vernauwt de bloedvaten, laat de bloeddruk stijgen en het hart krachtiger kloppen. Na de levensreddende adrenaline dienen artsen vaak nog extra zuurstof en antihistaminemedicijnen toe.

Tags ,