Tag

Meer weten over blindedarmontsteking?

Blindedarmontsteking of appendicitis is een aandoening die vrij veel voorkomt.  Gemiddeld krijgt 1 op 15 mensen er in zijn leven last van. De ontsteking van de blinde darm treedt meestal acuut op.

Een appendicitis is een ontsteking van de blinde darm, die meestal acuut is. De patiënt ervaart hevige pijnen in zijn onderbuik.

De blinde darm ligt op de plaats waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. De oorzaken van een blindedarmontsteking kunnen heel divers zijn. Een frequente oorzaak is de indikking van de ontlasting, ontstekingen in de darm en worminfecties van de darm.

Symptomen

De patiënt heeft meestal last van een stekende pijn in de onderbuik. Die ontstaat meestal rond de navel, maar zakt na een tij weg naar de rechteronderbuik. De patiënt zal zich misselijk voelen, moet veel braken en heeft minder eetlust. De blindedarmontsteking gaat vaak gepaard met koorts. In uitzonderlijke gevallen kan de appendicitis zich verder ontwikkelen tot een buikvliesontsteking.

Diagnose en behandeling

Bij een vermoeden van een blindedarmontsteking, zal de huisarts de patiënt meteen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Daar zal men overgaan tot de verwijdering van de blindedarm. Deze operatie wordt een appendectomie genoemd en gebeurt via een kleine snee aan de rechterkant van de onderbuik of een laparoscopie (kijkoperatie). In dat laatste geval kan de chirurg zijn eigen handelingen volgen op een scherm en op die manier de operatie uitvoeren.

Als de patiënt ten gevolge van de operatie een buikvliesontsteking heeft in  de onderbuik, kan de chirurg ervoor kiezen te opereren via een snee in het midden van de onderbuik. Op die manier kan hij ook de andere oorzaken opsporen en een aangepaste behandeling geven.

De operatie is niet zo’n zware ingreep. De patiënt kan normaal gezien al na 24 uur tot vijf dagen het ziekenhuis verlaten.

Tags , ,

Wat is appendicitis?

Veel mensen kampen met appendicitis of blindedarmontsteking. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wat zijn de meest voorkomende klachten? En hoe is het te behandelen?

Appendicitis

Appendicitis is de ontsteking (-itis) van de blinde darm (appendix). De blinde darm is het wormvormige aanhangsel van de dunne darm. Eigenlijk heeft dit aanhangsel geen enkele functie voor het menselijk lichaam. Toch heeft men er meestal geen last van. Zolang het niet ontstoken raakt natuurlijk. Bij een appendicitis is dit het geval. De appendix is geprikkeld en gezwollen, met een branderig gevoel tot gevolg.

Symptomen

Hoewel de symptomen sterk verschillen kampen mensen met een appendicitis vaak met (hevige) buikpijn, misselijkheid, braken, koorts en diarree. Het is belangrijk een appendicitis vroegtijdig op te sporen. Een acute appendicitis kan namelijk geperforeerd worden, openbarsten, en dat loopt soms (in 5% van de gevallen) fataal af.

Oorzaken

De oorzaken van appendicitis zijn onduidelijk. De appendix kan ontsteken zonder enige aanleiding of oorzaak. Het treft dan ook alle leeftijden, hoewel het meest voorkomt bij adolescenten.

Diagnose

Er bestaan geen specifieke tests om na te gaan of iemand aan appendicitis lijdt. Toch zijn er verscheidene methoden om een ontsteking van de appendix te constateren. Een vaak gebruikte methode is een bloedtest. Het bestuderen van de witte bloedcellen maakt duidelijk of er al dan niet sprake is van een ontsteking. Hierbij doet men ook vaak een urinetest om andere oorzaken van ontstekingen (zoals bijvoorbeeld zwangerschap of blaasontsteking) uit te sluiten. Daarnaast neemt men vaak een echografie. Hiermee kan men zeer gericht de pijnlijke plaats onderzoeken. Indien ook de echografie geen uitsluitsel geeft, is een CT-scan aangewezen.

Behandeling

Een appendicitis kan enkel operatief verwijderd worden. Dit doet men zo snel mogelijk na het opduiken van de eerste symptomen om te vermijden dat de appendix geperforeerd wordt en de inhoud ervan in de buikholte terecht komt.

Afhankelijk van de ernst van de ontsteking zal de chirurg een klassieke operatie dan wel laparoscopische chirurgie uitvoeren. Bij laparoscopische chirurgie gebruikt men een kleine camera die men via de maag inbrengt. Na enkele dagen mag men normaal gezien het ziekenhuis verlaten. Het herstel duurt vervolgens hoogstens enkele weken en is blijvend.

Tags , , ,

Wat is een blindedarmontsteking?

Gemiddeld krijgt 1 op 15 mensen in zijn leven blindedarmontsteking of appendicitis. Dat is een ontsteking van de blinde darm, die meestal acuut optreedt. De patiënt heeft last van hevige pijnen in zijn onderbuik.

De blinde darm bevindt zich op de plaats waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Een blindedarmontsteking kan verschillende oorzaken hebben, zoals de indikking van de ontlasting, ontstekingen in de darm en worminfecties van de darm.

Symptomen

De stekende pijn in de onderbuik begint meestal in de buurt van de navel, maar zakt na een tijd naar de rechteronderbuik. De patiënt voelt zich misselijk, moet overgeven en heeft een verminderde eetlust. Soms gaat de blindedarmontsteking gepaard met koorts. Soms kan de blindedarmontsteking zich verder ontwikkelen tot een buikvliesontsteking.

Diagnose en behandeling

Als de huisarts een blindedarmontsteking vermoedt, zal hij de patiënt doorverwijzen naar het ziekenhuis. Meestal besluit de arts over te gaan tot de verwijdering van de blindedarm door middel van een operatie (appendectomie). Dat gebeurt via een kleine snee rechts in de onderbuik of een kijkoperatie (laparoscopie). Via een camera kan de chirurg zijn handelingen volgen en de operatie uitvoeren.

Als er sprake is van een buikvliesontsteking in de onderbuik en het onduidelijk is of dit het gevolg is van een appendicitis, kan de chirurg kiezen voor een operatie door een snee in het midden van de onderbuik. Zo kan hij eventueel ook andere oorzaken opsporen en behandelen.

Doorgaans kan de patiënt na 24 uur tot 5 dagen het ziekenhuis verlaten.

Tags , , ,