Tag

Eetstoornissen: wat zijn het en hoe ga je ermee om?

Tegenwoordig kan je bijna niet meer om de eetstoornissen heen, was het vroeger nog een taboe of kwam het minder voor, dan is het tegenwoordig een probleem waarmee veel mensen vroeg of laat in aanraking komen.

Eetstoornissen, een pot nat?

Zijn alle eetstoornissen hetzelfde? Geraak je er gemakkelijk van af? Het zijn misschien een paar vragen die in je opkomen.
Er zijn verschillende soorten eetstoornissen: anorexia, boulimie, binge eating en orthorexia.

Anorexia, de magere moordenaar

Van alle eetstoornissen is anorexia jammer genoeg de bekendste. Anorexia houdt in dat de persoon in kwestie een compleet verkeerd beeld van zichzelf heeft, zichzelf te dik vindt en zichzelf compleet gaat uithongeren.

Een interventie is vaak nodig: de patiënt zit zo in zijn of haar eigen leefwereldje dat ze niet snel hulp zullen aanvaarden. Vaak moet de patiënt door ondervoeding in het ziekenhuis opgenomen worden en tegen de wil gevoed worden.

Tegenwoordig halen veel meisjes inspiratie op zogenaamde pro-anawebsites: websites die meisjes erin steunen om zo weinig mogelijk te eten en ziekelijk veel te sporten.

Boulimie, vraatzucht

Boulimie is ook nog redelijk bekend: de patiënt in kwestie eet en probeert daarna over te geven zodat hij of zij niet aankomt. Behalve overgeven bestaat er nog een trucje om niet aan te hoeven komen: laxeermiddelen. De patiënt voelt zich slecht over zijn eetgedrag en wil het voedsel dan ook zo snel mogelijk uit het lichaam hebben.

Binge eating (eetbuienstoornis)

Binge eating lijkt op boulimie maar dan zonder het overgeven en zonder de laxeermiddelen, kortom zonder pogingen het eetgedrag ongedaan te maken. Boulimie kan samengaan met binge eating. Personen met binge eating hebben last van eetbuien. Ze eten vaak veel in een erg korte tijd, wat erg ongezond is.

Orthorexia

Ook orthorexia is een soort eetstoornis, het is nog geen erkende ziekte, maar waarschijnlijk zal dat niet zo heel lang meer duren. Een patiënt die aan orthorexia lijdt is enorm obsessief bezig met gezonde voeding. Hij of zij kan ook een verkeerd beeld van gezonde voeding hebben: zo zal een orthorexiapatiënt vaak alle soorten vetten van zijn of haar menu schrappen, terwijl ons lichaam sommige vetten wel nodig heeft. Vaak is orthorexia het begin van anorexia.

We kunnen dus concluderen dat er tegenwoordig veel meer sprake is van eetstoornissen en dat is zeker te wijten aan het ziekelijke modebeeld waaraan mensen vinden dat ze moeten voldoen.

Tags , , , ,

Wat is een eetbuienstoornis?

Een eetbuienstoornis of binge eating disorder (BED) is een psychische aandoening die inhoudt dat de patiënt periodes heeft van eetbuien, maar zonder dwangmatige neigingen. Of, eenvoudiger gezegd, de patiënt eet veel, maar doet zichzelf daarna niet braken. Zo’n dwangmatige neigingen zijn typisch voor boulimia nervosa, ook een eetstoorniss. Tot het rijtje van veelvoorkomende eetstoornissen behoort ook nog anorexia nervosa.

Eetbuienstoornissen duiken meestal op tijdens de puberteit of de adolescentie, een moeilijke periode waarin jongeren voortdurend veranderen, op zowel geestelijk als lichamelijk vlak. Meestal zijn er meerdere oorzaken voor een eetbuienstoornis. Zo kan de BED in de familie voorkomen en erfelijk zijn. Andere factoren zijn meestal van psychologische aard, zoals de neiging naar perfectionisme, een laag zelfbeeld of onzekerheid, een verstoorde gezinssituatie en het niet goed kunnen uiten of onderdrukken van gevoelens. Vaak proberen jongeren hun problemen weg te eten. Een laatste factor die bepalend kan zijn voor het ontstaan van een eetstoornis is een trauma (seksueel misbruik, sterfgeval, …).

Patiënten met BED kunnen gemakkelijk ziek worden door een gebrek aan aangepaste voeding. Het voedsel dat ze tot zich nemen, bevat vaak veel suiker en zout. Ze hebben vaak te kampen met zware depressies. Hun eetbuienstoornis is oncontroleerbaar, maar veel patiënten slagen erin hun aandoening goed verborgen te houden voor hun omgeving.

Zelf een eetbuienstoornis onder controle krijgen is meestal gedoemd te mislukken. Patiënten hebben aangepaste psychologische hulp nodig. Er bestaan verschillende psychologische methodes die hen er uiteindelijk bovenop kunnen helpen. Vermoed je dat je zelf of iemand uit je omgeving een eetbuienstoornis heeft, twijfel dan niet en praat erover met je arts!

Tags , ,