Tag

Eierstokkanker, een zeldzame maar gevaarlijke kanker

De eierstokken van de vrouw, die 2 belangrijke functies bezitten (de aanmaak van hormonen en vorming van eicellen), zijn opgebouwd uit verschillende weefsels. In deze weefsels kunnen verschillende soorten tumoren ontstaan. Deze kunnen zowel goed- als kwaadaardig zijn.

Kwaadaardige tumoren

De kwaadaardige tumoren kunnen uitgaan van cellen die de oppervlakte van de eierstokken bekleden (epitheliale eierstoktumor), van de laag weefsel waar de eicellen liggen (gonadale stromaceltumor) of de kiemcellen (kiemceltumor).

Deze tumoren kunnen voorkomen bij één eierstok, maar in sommige gevallen kunnen ook beide eierstokken aangetast zijn.

Oorzaken eierstokkanker

Tot op de dag van vandaag kent men nog altijd geen duidelijke oorzaak voor eierstokkanker. Wel is geweten dat de ziekte vaker voorkomt bij kinderloze vrouwen. Het gebruik van de anticonceptiepil zou dan weer het risico op eierstokkanker verlagen.

Ook speelt er een erfelijkheidsfactor mee in het krijgen van de ziekte, maar dit gaat slechts om 5-10% van alle gevallen. Verder komt de kanker veelal voor bij vrouwen boven de 50.

Symptomen eierstokkanker

Omdat eierstokkanker in het beginstadium weinig tot geen klachten met zich meebrengt, wordt de kanker vaak pas in een laat stadium ontdekt. Meestal ondervindt de vrouw dan enkele vage klachten zoals buikpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel en een opgezette buik.

Uitzaaiingen

Jammer genoeg is eierstokkanker een kanker die zich snel verspreidt en op die manier uitzaaiingen veroorzaakt. Vooral het buikvlies en de lymfeklieren worden dikwijls getroffen. Met name de lymfeklieren van de buikholte en het bekken worden vaak aangetast, waardoor er ook verspreiding naar de longen en andere organen mogelijk is.

Diagnose

Ten eerste zal de gynaecoloog een klinisch onderzoek verrichten, waarbij hij/zij de buik zal bekloppen om te voelen of er abnormaliteiten zijn. Verder wordt er ook een inwendig onderzoek van de vagina en het rectum gedaan, en zal er ook een echo gemaakt worden om zo de eierstokken duidelijk in beeld te brengen.

Behandeling eierstokkanker

Eierstokkanker kan op chirurgische wijze behandeld worden, door middel van radiotherapie of chemotherapie. Welke behandeling de voorkeur zal genieten, hangt af van het type eierstokkanker en het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen.

Prognose

Wanneer de kanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, is er een goede kans op genezing. Maar zoals al eerder verteld wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium ontdekt. Hoe uitgebreider de ziekte op dat moment, hoe kleiner de kansen op overleving worden.

Tags , ,

Wat is eierstokkanker?

Eierstokkanker (ovariumkanker) is een veel voorkomende kanker bij vrouwen. De eierstokken vormen een deel van het kleine orgaan in de vrouwelijke voortplantingssysteem. Elke maand laten de eierstokken een eicel vrij, dit kennen we als de ovulatie. Kanker aan de eierstokken kan snel uitzaaien naar de rest van de voortplantingsorganen en de omliggende delen (zoals de baarmoeder, vagina en buik).

Hoe vaak komt eierstokkanker voor?

Eierstokkanker is de vijfde meest voorkomende kanker bij vrouwen - na borstkanker, darmkanker, longkanker en baarmoederhalskanker. Hoewel eierstokkanker vrouwen van elke leeftijd kan treffen lopen vrouwen ouder dan 65 jaar zijn het meeste risico.

De symptomen van eierstokkanker zijn moeilijk te herkennen en lijken op die van andere aandoeningen. Dokters zijn zich gelukkig bewust van deze problematiek. De symptomen zijn een opgeblazen gevoel, eetproblemen, misselijkheid, pijn in de schaamstreek en in de onderbuik. Indien men eierstokkanker in de eerste fase ontdekt kan de tumor effectief behandeld worden.

Types eierstokkanker

Aan de eierstokken kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige tumors voorkomen. Algemeen kunnen we zeggen dat er drie vormen eierstokkanker zijn:

- epitheliale eierstoktumor: de tumor is ontstaan aan de buitenste laag cellen van de eierstok
- gonadale stromaceltumor: de tumor is ontstaan aan de laag weefsel waarin de eicellen liggen
- kiemceltumor: de tumor is ontstaan aan de kiemcellen

De meest voorkomende vorm van eierstokkanker is de epitheliale eierstoktumor – ook wel adenocarcinoom genoemd (80 tot 90% van al de eierstoktumors).

Oorzaken van eierstokkanker

De exacte oorzaak van eierstokkanker is onbekend maar er zijn wel aanwijzingen. Het aantal eicellen dat je eierstokken produceren en je familiegeschiedenis (eerdere gevallen van eierstokkanker in de familie) spelen een rol. 5 tot 10% van de eierstokkankerpatiënten had een familielid dat ook kanker heeft gehad.

Uit statistieken bleek dan vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen minder risico lopen op eierstokkanker. Daarenboven zijn er aanwijzingen dat het nemen van de pil de kans op eierstokkanker eveneens vermindert.

Behandeling van eierstokkanker

De behandeling van eierstokkanker bestaat uit een combinatie van operatie (chirurgie), chemotherapie en bestralingstherapie.

Het behandelingsplan is afhankelijk van medische factoren zoals het stadium waarin de tumor zich bevindt. Specialisten stellen een behandeling voor, gebaseerd op je medische situatie.

Tags ,

Wat is eierstokkanker?

Het vrouwelijke lichaam heeft 2 eierstokken. De ene bevindt zich links van de baarmoeder, de andere rechts. Ze produceren hormonen en zorgen voor de vorming en rijping van eicellen.

Eierstokkanker is een kwaadaardige ziekte waarbij kankercellen zich gevormd hebben in de eierstokken. Er bestaan 3 soorten eierstokkanker:

1. Epitheliale eierstokkanker, waarbij de kankercellen zich bevinden op het ‘epitheel’, de oppervlakte van de eierstok die bekleed is met cellen.
2. Kiemcel eierstokkanker, waarbij de kwaadaardige cellen zich genesteld hebben in de cellen die eicellen produceren.
3. Gonadale stromaceltumor, waarbij de tumor zich bevindt in de laag weefsel waar eicellen liggen.

Wanneer iemand in je familie eierstokkanker, borstkanker of darmkanker heeft, heb je meer kans om de ziekte te krijgen. Een genetische test kan uitwijzen of je zelf ook het gen draagt. Ook vrouwen ouder dan 50 en vrouwen zonder kinderen hebben meer kans om eierstokkanker te krijgen.

Wat zijn de symptomen van eierstokkanker?

De symptomen van eierstokkanker tonen zich vaak pas zodra de ziekte zich al in een later stadium bevindt. Dit komt doordat de eierstokken vrij liggen in de buikholte en symptomen pas later opgemerkt worden. Symptomen zijn:

- Misselijkheid en storing van de spijsvertering
- Vaker urineren dan gewoonlijk
- Gewichtsverlies of gewichtstoename
- Opgeblazen gevoel en opzwellen van de buik
- Vermoeidheid

Als je deze symptomen hebt, en ze langer dan 6 weken duren is het aangewezen een onderzoek te vragen bij de arts.

Hoe behandel je eierstokkanker?

Eerst en vooral moet je langs de gynaecoloog voor een onderzoek. Die zal:

1.  De buik onderzoeken. Hierbij zal hij op zoek gaan naar vocht in de buikholte, en mogelijk opgezwollen eierstokken. Dit doet hij door de buik te voelen terwijl hij er zachtjes op klopt.

2.    Een uitwendig onderzoek. Eerst zal hij een vaginaal onderzoek doen. Hierbij brengt hij een vinger in de vagina, terwijl hij de andere hand op de buik houdt. Zo kan hij de grote van organen in de buikwand voelen. Daarna zal hij een rectaal onderzoek doen. Hij brengt een vinger in het rectum (de endeldarm) om een zicht te krijgen op de ligging van de organen in het onderste deel van de buikholte.

3. De gynaecoloog kan kiezen voor verder onderzoek aan de hand van een echoscopie, bloedonderzoek, een echografie van de buikorganen, CT-scan, MRI scan, ascitespunctie en een laparoscopie (kijkoperatie).

Als kankercellen gevonden zijn, zal de arts een behandelingsplan opstellen. Afhankelijk van het stadium van de eierstokkanker, de leeftijd en de gezondheid van de patiënt zal de arts een gepaste behandeling voorschrijven. Die kan bestaan uit:

- Een operatie waarbij de baarmoeder en eierstokken worden weggenomen
- Chemotherapie (het toedienen van een anti-kanker geneesmiddel)
- Radiotherapie

Tags ,