Tag

Fibromyalgie, pijnlijk syndroom

Fibromyalgie wordt in de medische wereld als een syndroom bestempeld. Het is namelijk een chronische aandoening die onder andere spierpijn, slaapproblemen en vermoeidheid veroorzaakt. De naam fibromyalgie betekent grofweg pijn aan de bindweefselspieren. De aandoening is vaak het onderwerp van vele misvattingen en daarom is het nuttig om de belangrijkste kenmerken ervan te kennen.

Oorzaak fibromyalgie

Een echte oorzaak voor fibromyalgie is moeilijk aan te wijzen. In de medische wereld is de oorzaak van het syndroom zelfs nog niet officieel bekend. De oorzaak moet echter wel gezocht worden in het neurologisch systeem van het lichaam. Veel onderzoekers denken namelijk dat de pijn veroorzaakt wordt door perifere zenuwen die gekneld zitten. De oorzaak van fibromyalgie zelf kan ofwel worden toegeschreven aan stress, fysieke belasting of infecties. Er is zelfs sprake van dat het een erfelijke aandoening zou kunnen zijn. Maar nogmaals: een echte oorzaak heeft men nog niet kunnen vastleggen.

Symptomen fibromyalgie

Over het algemeen veroorzaakt fibromyalgie pijn en stijfheid in de gewrichten, dit zijn symptomen die in vrijwel alle gevallen voorkomen. Verder zijn er ook nog volgende symptomen:

- Problemen met het geheugen en concentratiestoornissen
- Slaapproblemen veroorzaakt door korte periodes van verhoogde hersenactiviteit
- Vermoeidheid die onder meer veroorzaakt wordt door de slaapproblemen, dit is een van de meest voorname klachten bij patiënten
- Duizeligheid en hoofdpijn
- Overgevoeligheid voor bepaalde prikkels
- Depressie

De diagnose kan door een arts worden gesteld, nadat hij alle symptomen onderzocht heeft, en ook de klinische voorgeschiedenis heeft leren kennen. Door diepere onderzoeken en door middel van eliminatie kan daarna de diagnose worden gesteld. Je huisarts zal je in dat geval doorverwijzen naar een deskundige.

Behandeling van fibromyalgie

Wanneer er een sterk vermoeden is dat er sprake is van fibromyalgie, dan zullen vooral de symptomen behandeld worden. Door middel van de behandeling zal het ook mogelijk zijn om de diagnose te bevestigen. De exacte behandeling verschilt natuurlijk van patiënt tot patiënt, maar hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikte methodes:

- Het toedienen van medicatie en pijnstillers kan voor een groot deel de pijn helpen verzachten. Ook spierverslappers kunnen een goede behandelingsmethode zijn.
- Beginnen met sporten kan ook een gunstige werking hebben. Door de lichaamsconditie te verbeteren kan de vermoeidheid worden teruggedrongen. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met de pijnklachten in de keuze van de activiteit.
- Stress aanpakken
- Chirurgie om de geknelde zenuwen te bevrijden

Tags ,

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een chronische aandoening waarbij je op verscheidene plaatsen in je lichaam pijn ervaart. De pijn situeert zich vooral rond gewrichten en treft spieren en bindweefsel. Men spreekt ook van fibromyalgisch syndroom. Dit betekent dat het gaat om een aandoening die zich uit in een geheel van symptomen en eigenschappen die samen optreden. Hieronder lees je meer over fibromyalgie.

Wat zijn de symptomen van fibromyalgie?

De aandoening wordt soms verward met een ander syndroom, namelijk het chronisch vermoeidheidssyndroom of CVS. Mensen met fibromyalgie voelen zich ook voortdurend uitgeput en hebben overal pijn. Hierdoor ervaren zij beperkingen in hun mobiliteit en in de uitvoering van dagdagelijkse taken. Ook problemen met concentratie en geheugen rekenen we bij de symptomen van fibromyalgie.

Verder vermelden we nog slaapstoornissen, depressie en ochtendstijfheid. De symptomen kunnen sterk variëren van persoon tot persoon. De aandoening kan ook voorkomen in verschillende gradaties en manifesteert zich bijgevolg in lichte, matige of ernstige symptomen.

Omdat het gaat om vrij algemene symptomen die nogal vaag en weinig expliciet zijn, is het niet eenvoudig om de juiste diagnose te stellen. Patiënten voelen zich dan ook vaak onbegrepen door hun naaste omgeving of werkomgeving, waar men soms moeilijk gelooft dat zij werkelijk ziek zijn.

Hoe behandel je fibromyalgie?

Er bestaat geen kant-en-klare oplossing voor fibromyalgie. Dit is deels te wijten aan het feit dat men nog niet helemaal weet wat de aandoening veroorzaakt en hoe zij precies functioneert. Meestal wordt een combinatie van medische en niet-medische behandelingen aangeraden, in samenspel met aanpassingen van je levenswijze. Bij deze behandelingen rekent men het nemen van vitaminesupplementen en bepaalde geneesmiddelen en alternatieve therapieën zoals accupunctuur, massage en fysiotherapie.

De aanpassingen in je levenswijze gaan best in de richting van meer lichaamsbeweging, stressmanagement en gezonde eetgewoonten. Zoals de symptomen, varieert ook de efficiëntie van de behandeling van persoon tot persoon. Het is tot op heden niet duidelijk waarom een bepaalde therapie bij sommigen werkt en bij anderen niet. Fibromyalgie vraagt dus “een behandeling op maat”, die je best in overleg met je arts uitwerkt. Het doel van de behandeling is om de vermoeidheid en de pijn tegen te gaan, waardoor je terug beter kan functioneren.

Tags