Tag

Geheugenverlies: als je geheugen het laat afweten

Veel mensen zijn wel eens verstrooid, sommigen meer dan anderen. Vergeetachtigheid wordt door mensen die niet verstrooid zijn, als een vervelende eigenschap ervaren. Maar dit wil niet zeggen dat er iets mis is met mensen die al eens iets vergeten. Misschien komt vergeetachtigheid vandaag de dag zelfs vaker voor, omdat mensen steeds meer dingen proberen te combineren en met verschillende dingen tegelijk bezig zijn. Het is dan best mogelijk dat je tijdens dat multitasken iets over het hoofd ziet…

Maar vergeetachtigheid is nog iets anders dan geheugenverlies. Geheugenverlies, dat in de medische wereld ook wel amnesie genoemd wordt, is een ernstige aandoening waarbij een deel van je geheugen of je volledige geheugen ineens gewist wordt. In de meeste gevallen is geheugenverlies gelukkig slechts tijdelijk en wordt enkel het korte termijngeheugen getroffen. Hieronder lees je meer over de belangrijkste soorten geheugenverlies.

Retrograde amnesie

Retrograde amnesie kan optreden na een ongeluk waarbij je een hoofdletsel oploopt. Deze vorm van geheugenverlies houdt in dat mensen zich de momenten voor het ongeluk niet meer voor de geest kunnen halen. Het kan hier gaan over een lange tijdspanne, maar even goed enkel over de luttele seconden voor de “klap”.

Anterograde amnesie

Deze vorm treedt ook op na een hoofdletsel en houdt in dat mensen vanaf het ongeluk moeilijk dingen kunnen onthouden. Zij herinneren zich wel nog alles wat voor het ongeluk gebeurd is. Zo weten zij dus nog wie ze zijn en kunnen ze zich hun kindertijd voor de geest halen, maar zij vergeten sneller dagdagelijkse dingen en gebeurtenissen.

Syndroom van Korsakov

Dit is een ernstige vorm van geheugenverlies die veroorzaakt wordt door alcoholmisbruik. Op het eerste zicht lijkt het korte termijngeheugen van de patiënt nog in orde, maar zij hebben wel degelijk moeite met het onthouden van gezichten, woorden, eenvoudige vertelsels en complexe structuren. Dit geheugenverlies gaat gepaard met confabulatie. Met confabulatie wil men zeggen dat patiënten de gaten in hun geheugen proberen op te vullen met verzinsels. Het gaat om een ziekte die geleidelijk aan verergert en meestal gepaard gaat met andere neurologische problemen, zoals gevoelloosheid in de uiteinden van het lichaam en slechte coördinatie bij beweging. Het syndroom laat blijvende schade na.

Tags , , ,

Welke types geheugenverlies bestaan er?

Geheugenverlies of amnesie is de term die algemeen gebruikt wordt om het gedeeltelijke of volledige verlies van je geheugen weer te geven. In de meeste gevallen gaat het om een tijdelijke toestand. De oorzaken van amnesie variëren van psychologische trauma’s tot hersenschade door een zware klap op het hoofd of aandoeningen als een beroerte of een hersentumor. Hier vind je de verschillende types amnesie op een rijtje:

1. Anterograde amnesie: als mensen het moeilijk vinden recente gebeurtenissen te onthouden kort na een ongeval waarbij ze schade opliepen aan hun hoofd. Ze weten nog alles over hun kindertijd en over wie ze zijn, maar kunnen zich de nieuwe feiten niet herinneren.

2. Retrograde amnesie: mensen die zich moeilijk kunnen herinneren wat er voor het ogenblik dat hij schade aan zijn hoofd opliep gebeurde, bijvoorbeeld de seconden voor een ongeval.

3. Syndroom van Korsakov: geheugenverlies ten gevolge van overmatig alcoholgebruik in combinatie met een vitamine B1-tekort. Het korte termijngeheugen kan wel nog werken zoals het moet, maar patiënten zullen moeite hebben zich een eenvoudig verhaal te herinneren, woorden, gezichten en ingewikkelde patronen. Het Syndroom van Korsakov is een voortschrijdende aandoening die vaak begeleid gaat van neurologische problemen, zoals ongecontroleerde bewegingen en verlies van gevoel in vingers en tenen.

4. Traumatische amnesie: dit type van amnesie volgt op hersenschade na een zware klap op het hoofd, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk.

5. Infantiele energie: verwijst naar het onvermogen van een persoon om zich de vroege kindertijd, de eerste drie levensjaren, te herinneren. Hoe dit komt is nog niet met zekerheid geweten. Freud weet het aan seksuele verdringing, terwijl anderen het verbinden met nog niet volgroeide hersenen of taalontwikkeling.

6. Hysterische amnesie: meestal tijdelijke amnesie, veroorzaakt door een psychologisch trauma. Het geugen komt over het algemeen een paar dagen later al terug, maar vaak blijven de herinneringen aan het trauma onvolledig.

Iedereen die symptomen van geheugenverlies vertoont, gaat best zo snel mogelijk naar de dokter. De behandelingen variëren naargelang het type.

Tags , ,

Lichaamsbeweging voor je hersenen

Heeft lichaamsbeweging een positief effect op de hersenen?  Dat is een vraag waar nog niet voldoende duidelijkheid over bestaat. Experts hebben zo hun twijfels en verschillen van mening over het onderwerp. Uit een recente studie blijkt echter dat lichaamsbeweging ervoor zorgt dat er meer hersencellen worden aangemaakt.

De groei van de hersencellen ontstaat in de hippocampus, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor geheugenopslag. Dit stelden een groep wetenschappers van de Universiteit van Columbia en het Salk Institute in La Jolla, onder leiding van neuroloog Scott Small vast.

De wetenschappers experimenteerden eerst met muizen. Een groep muizen werd enkele weken lang in een rad gezet, de andere groep zat vast in een kooi. Door middel van een microscopie van de hersenen stelden ze een stijging vast in de hersencellen bij de muizen die veel beweging kregen in het rad.

 Vervolgens bestudeerden de onderzoekers 11 menselijke deelnemers. De proefpersonen moesten vier dagen per week 1 tot 2 uur op een hometrainer trainen. Na drie maanden lang zware training, produceerden ze tot 30% nieuwe neuronen in een deel van de hippocampus. Na drie maanden merkten de wetenschappers ook een verbetering in de geheugentesten. Er werden enkel gezonde personen gevolgd, dus de resultaten van de studie betekenen niet dat Alzheimer of dementie te genezen valt met lichaamsbeweging. Maar geheugenverlies zou men wel kunnen voorkomen.

Een verklaring is dat lichaamsbeweging voor een betere bloedtoevoer naar de hippocampus zorgt. Die bloedtoevoer brengt nieuwe moleculen aan, die de celgroei stimuleren.

Tags , , , ,