Tag

Bevallen via keizersnede

De meest uitgevoerde operatie ter wereld? Een keizersnede natuurlijk. Bijna iedereen kent wel iemand die deze ingreep reeds heeft ondergaan.

Een keizersnede of sectio caesarae, zoals de wetenschappelijke benaming luidt, is  een operatieve ingreep waardoor de vrouw niet op de natuurlijke manier bevalt maar het kind ter wereld gebracht wordt via de buikwand.

Redenen voor een keizersnede

Er bestaan verschillende redenen om tot een keizersnede over te gaan.  Een van de meest voorkomende redenen is een stuitligging of een andere ligging van de baby waardoor de bevalling bemoeilijkt wordt. Ook een disproportie van de grootte van het baringskanaal of het bekken en de grootte van een kind kan een keizersnede noodzakelijk maken. Verder is een keizersnede ook nodig als de moeder gezondheidsproblemen (diabetes,  hartziekte, enz.) heeft. Ook in geval van foetale nood, als het kind dus in acuut ernstig gevaar is, is een keizersnede nodig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de loslating van de placenta of een uitgezakte navelstreng.

Hoe gebeurt een keizersnede?

In de meeste gevallen gebeurt een keizersnede via de ‘bikinisnede’. Dat is een dwarse snede van 10 à 15 centimeter vlak boven het schaambeen. Deze methode geeft het minste risico op infecties en andere complicaties. Als deze dwarse snede wegens de ligging of de grootte van de foetus onmogelijk is, kiest men soms voor een verticale incisie. Daarna wordt de baby via een snede in de baarmoeder naar buiten gehaald.

Risico’s

Vandaag de dag is een keizersnede een relatief veilige ingreep. Toch blijft het een operatie waar de nodige risico’s aan verbonden zijn. Complicaties zijn onder meer endometritis (infectie van de binnenwand van de baarmoeder), zwaar bloedverlies, trombose, infectie van de wond, etc. Complicaties voor de baby zijn kleine letsels ten gevolge van de ingreep en ademhalingsproblemen in de dagen na de bevalling.

Tags , ,

Alles over de keizersnede

Een keizersnede is de meest uitgevoerde operatieve ingreep ter wereld. De kans is dus groot dat uzelf, uw vrouw of uw moeder deze ingreep reeds heeft ondergaan.

Wat

Een keizersnede, in medische termen sectio caesarea genoemd, is een manier van bevallen waarbij de moeder niet via de vagina, op de natuurlijke manier, bevalt, maar operatief via de buikwand.

Waarom

Er zijn verscheidene redenen waarom een keizersnede uitgevoerd wordt. De meest voorkomende reden is een stuitligging van de baby of een andere ongunstige ligging die bij natuurlijke geboorte een verhoogd risico met zich meebrengt of deze onmogelijk maakt. Een andere reden is een disproportie tussen de grootte van het baringskanaal en/of het bekken en die van het kind. Keizersnede kan daarnaast ook noodzakelijk zijn indien de vrouw met HIV besmet is. Tot slot is een keizersnede ook aangewezen indien het kind in acuut ernstig gevaar (foetale nood) is door bijvoorbeeld een loslating van de placenta of een uitgezakte navelstreng. De keizersnede is dan de enige kans om het kind, en misschien ook de moeder, te redden.

Hoe

Een keizersnede gebeurt meestal via de zogenaamde dwarse ‘bikinisnede’. De baarmoeder wordt dan dwars geopend op de grens tussen uterus en cervix. Met deze methode heeft men het minste risico op infecties en andere complicaties. In uitzonderlijke gevallen wordt, als gevolg van de foetale grootte en/of ligging, een verticale incisie toegepast. Bij een verticale incisie maakt men een snede naargelang de opening die men wenst te creëren. Bij een dwarse bikinisnede kan de opening, en dus ook het latere litteken, beperkt worden.

Risico’s

Vroeger lieten tal van vrouwen, én pasgeborenen, het leven bij de ingreep. De overlevingskansen zijn tegenwoordig, met behulp van hoogontwikkelde medische apparatuur en kennis van zaken, sterk gestegen. Toch blijft een keizersnede een operatieve ingreep waaraan risico’s verbonden zijn. Zowel tijdens als na de operatie kunnen er complicaties zoals beschadiging van de uterus, blaas en darm, wondinfecties, obstipatie en trombose optreden. Er zijn dus meer risico’s verbonden aan een bevalling via keizersnede dan aan een bevalling via natuurlijke weg. Daarom is het belangrijk dat de arts in kwestie niet te snel oordeelt om het kind via een keizersnede op de wereld te brengen, maar een grondige afweging maakt van het risico voor zowel moeder als kind.

Tags ,

Computer helpt bij kiezen bevallingswijze

In Groot-Brittannië komen 1 op 4 kinderen ter wereld met behulp van keizersnede. Aangezien er soms onterecht keizersnedes toegepast worden werd er een computerprogramma ontwikkeld dat kan helpen bij de keuze van het soort bevalling. Het hoge aantal keizersnedes zou te wijten zijn aan het gebrek aan informatie over de verschillende manieren van bevallen. Door vrouwen goed te informeren zouden er jaarlijks 4000 keizersnede minder uitgevoerd moeten worden. Keizersnede kan gevaarlijk zijn voor zowel de moeder als het kind en ook voor zwangerschappen in de toekomst. Britse onderzoekers stelden vast dat vrouwen die reeds een keizersnede ondergaan hadden, minder snel voor een nieuwe keizersnede kozen nadat ze gebruik maakten van een computerprogramma dat deze vrouwen hielp met hun keuze. Volgens de wetenschappers zou de angst bij vrouwen die soms voor problemen kan zorgen bij de bevalling ook kunnen verminderen.

Tags , ,