Tag

Wat zijn leerproblemen?

Niet iedereen die studeert, kan dat goed. Sommige mensen moeten maar naar hun papier kijken en ze kennen de leerstof al. Andere mensen daarentegen hebben veel moeite met leren omdat ze een leerstoornis hebben. Er bestaan verschillende leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysagrafie,…

Wat zijn leerstoornissen?

Vaak worden termen verkeerd gebruikt: je hebt dyslexie, leerstoornissen over het algemeen, dyscalculie,… er bestaan veel leerstoornissen. Een leerstoornis is een algemene term en behelst alle leerproblemen. Dat kan gaan van concentratieproblemen tot dyslexie. Het zijn dus geen synoniemen van elkaar.

Soorten leerstoornissen

De meest bekende leerstoornissen kan je onderverdelen in 5 categorieën:

- Dyslexie: dyslexie is een aandoening waarbij de persoon die aan dyslexie lijdt, het moeilijk heeft om geschreven woorden te begrijpen
- Dysgrafie: dysgrafie heeft, zoals de naam het eigenlijk al verklapt, te maken met het schrijven zelf. Een persoon die aan dysgrafie lijdt, heeft moeite met binnen een bepaalde ruimte te schrijven en met geordend te schrijven
- Visuele en auditieve problemen: je kan problemen hebben waarbij de visuele en auditieve informatie niet goed verwerkt wordt door de hersenen. Daardoor kan je ook een leerstoornis hebben.
- Dyscalculie: wanneer je aan dyscalculie lijdt, heb je zware problemen met simpele rekensommetjes.
- Daarbij kunnen er ook nog problemen zijn met het geheugen zelf, heb je misschien een concentratiestoornis of kan je je misschien niet goed concentreren door een slecht werkende schildklier.

Oorzaken

De exacte oorzaken van leerstoornissen zijn moeilijk aan te wijzen. Sommige aandoeningen kunnen veroorzaakt zijn door aandoeningen van het brein. Oogproblemen kunnen leerproblemen dan weer veroorzaken.

De ogen werken als de camera van ons lichaam: wij zien iets, registreren het en slaan het daarna op. Wanneer er een stap van dat proces mis gaat, kan er dus ook een leerstoornis ontstaan. Zo gaat het ook met ons gehoor.

Conclusie: een leerstoornis kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zijn deze oorzaken helemaal niet duidelijk. Ook een arts zal het moeilijk hebben om de juiste diagnose te stellen en om de juiste oorzaken te vinden.

Tags , ,