Tag

Plasangst, angst om te urineren bij anderen

Plasangst is een psychologische aandoening waarbij je niet kunt urineren in het bijzijn van anderen of in publieke toiletten. De spieren die de urine ophouden trekken samen waardoor je niet kunt urineren. Deze aandoening komt voor bij 1 op 10 mannen, maar het echte cijfer zal wellicht hoger liggen doordat vele mannen zich schamen om de aandoening en daarom geen hulp opzoeken.

Plasangst kan zorgen voor veel stress en kan je weerhouden van enkele activiteiten. Het kan ervoor zorgen dat je liever thuis blijft dan iets buitenshuis gaat doen, omdat je dan je eigen toilet in de buurt hebt.

60% van de mensen die lijden aan plasangst schamen zich om de aandoening. 25% vertelt het zijn partner niet en bij meer dan 40% van de patiënten is de familie niet op de hoogte van de aandoening. Het niet vertellen van de aandoening aan de naaste omgeving kan nog meer stress veroorzaken.

Wat is de oorzaak van plasangst?

De oorzaak van plasangst is niet fysisch maar psychologisch. De rechtstreekse oorzaak van plasangst is niet gekend en verschilt wellicht van persoon tot persoon.

Er bestaat een hypothese rond de oorzaak van plasangst. Die hypothese vertrekt vanuit de eigenschap van mannelijke zoogdieren om hun terrein af te bakenen aan de hand van urine. Urineren in het bijzijn van anderen nemen de mannen die lijden aan plasangst dan onbewust op als het binnentreden in een vreemd territorium. Ze kunnen niet urineren door de onbewuste angst en afgunst om een gevecht daarover aan te gaan.

Hoe wordt plasangst behandeld?

Plasangst kan in sommige gevallen door de patiënt zelf verholpen worden. De patiënt kan aan de hand van enkele oefeningen zichzelf aanleren om in het bijzijn van anderen te urineren. Dat kan bijvoorbeeld door aan andere dingen te denken bij het urineren of enkele rekenoefeningen te maken, zodat de gedachten zich niet richten op het urineren maar op andere dingen.

Een gedragstherapeut die samen met de patiënt zoekt naar de oorzaak van de plasangst kan via therapie de angst wegnemen. Zodra de (psychologische) oorzaak gevonden is kan die aangepakt worden en de aandoening aannemelijk verminderen.

Tot slot kan de dokter als tussenoplossing de patiënt leren om een katheder te plaatsen. Die zorgt ervoor dat urine vanzelf afvloeit en voorlopig het probleem aangepakt wordt.

Tags , ,

Wat is plasangst?

Plasangst is een psychologisch probleem waarbij je angst hebt om in het bijzijn van anderen te urineren. Plasangst kan op alle leeftijden voorkomen, maar komt wel meer voor bij mannen dan bij vrouwen. 7% van de bevolking zegt last te hebben van een vorm van plasangst, maar het eigenlijke cijfer zal wellicht veel hoger liggen.

Hoe krijg je plasangst?

De oorzaak van plasangst is niet gekend. Het gaat waarschijnlijk om een combinatie van biologische en sociale factoren.

Wat zijn de symptomen van plasangst?

De symptomen van plasangst kunnen zijn:
- schrik hebben en onmogelijk kunnen urineren in het bijzijn van anderen
- je zorgen maken dat iemand je zou kunnen horen of zien urineren of zou kloppen op de deur
- je schamen in bepaalde situaties, wat leidt tot een contractie van de interne spieren die de urine tegenhouden. Deze spieren moeten ontspannen zijn om te kunnen urineren.
- niet kunnen urineren op openbare toiletten
- geen urinestaal kunnen maken
- plasangst kan zich ook thuis voordoen, bijvoorbeeld als je weet dat anderen in huis zijn
- plasangst stopt pas als je zeker bent dat niemand je kan horen of zien en er niemand in de buurt is.

Hoe behandel je plasangst?

Afhankelijk van de ernst en diagnose zal plasangst behandeld worden. Het is immers een ziekte die de sociale activiteiten van de patiënt achteruit doen gaan. Plasangst kan zo determinerend zijn dat het ervoor zorgt dat je niet meer op vakantie gaat of een andere job kiest wegens de mogelijkheid tot het hebben van een private toilet.

Als de dokter vaststelt dat je een sociale fobie of een sociale angst hebt, zal hij je behandelen. Dat zal meestal gebeuren door een samenspel van behandelingen. Die kunnen zijn:

- een medicijn dat ervoor zorgt dat de angst wegtrekt. Vaak gaat plasangst gepaard met een depressie en worden daar ook medicijnen voor gegeven.
- een psychologische behandeling zoals gedragstherapie. De psycholoog leert je terug gemakkelijker urineren en zal al pratend de angst weghalen.
- zelf een katheder leren plaatsen.Op die manier kan je alsnog je blaas zelfstandig leegmaken.

Tags

Wat is paruresis of plasangst?

Plasangst is de onmogelijkheid om te urineren wanneer iemand anders in de buurt is. Ongeveer 6% van de mensen lijdt aan deze aandoening. Mensen met plasangst kunnen geen openbaar toilet gebruiken, zelfs niet als de nood het hoogst is.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is plasangst geen louter psychologische stuiptrekking. Voor sommige mensen is het een ware fobie. Het probleem is de aanwezigheid van anderen bij het urineren of de mogelijkheid dat iemand gaat binnenkomen terwijl je wil urineren.

Plasangst vaakvoor te komen binnen één familie en kan variëren in graad. Bij lichte gevallen kan de persoon gewoon een toilethok gebruiken in plaats van een urinoir. In de ergere gevallen kan de persoon zelfs niet urineren als hij denkt dat er iemand in de buurt is, ondanks het feit dat deze persoon niet zichtbaar is. Sommige mensen met een zware vorm van plasangst gaan zelfs zo dicht bij hun werk wonen dat ze naar huis kunnen gaan wanneer ze naar het toilet moeten.

Mensen met plasangst mijden openbare toiletten volledig. Ze gebruiken enkel een wc-hokje of laten de kraan lopen om gênante geluiden te onderdrukken.

Behandeling

De behandeling bestaat uit een wekelijkse therapie waarbij geleidelijk opgebouwd wordt naar gewenning aan urineren in openbare plaatsen. Vaak moeten patiënten eerst wennen aan het toilet zelf, ook al zijn ze alleen.

In het begin zal een psycholoog of therapeut je begeleiden om openbare toiletten te gebruiken. Dit gebeurt stap voor stap. Eerst leert de patiënt rustig naar het toilet gaan zonder dat er iemand anders bij is. Wanneer dit lukt, zal de psycholoog steeds meer aanwezig zijn in de kamer waar de persoon wil urineren. Na een tijdje kan de persoon zelfs met iemand vlak bij hem naar het toilet gaan. Wanneer de behandeling bijna afgerond is, komt de ultieme test: een druk openbaar toilet. Wanneer alles goed verloopt, zal dit geen groot probleem meer zijn.

Vragen voor je arts in verband met plasangst

Is er een onderliggend psychisch probleem?
Is het een fobie?
Wat is een mogelijke oorzaak van de fobie?
Is er een goede behandeling mogelijk voor mij?
Welk gewenningsprogramma raadt de dokter aan?

Tags , , , ,