Archief voor september, 2007

Wat is diep-veneuze trombose?

Diep-veneuze trombose is de vorming van een bloedstolsel in een van de diep gelegen aderen van het menselijk lichaam. Diep-veneuze trombose is een aandoening van de bloedcirculatie. Meestal is er sprake van bloedstolsels in de aderen van de benen, maar het kan ook in de armen ontstaan.
Oorzaken
Diep-veneuze trombose kan verschillende oorzaken hebben.Bepaalde groepen zijn hebben […]

Lees meer »

Wat zijn asbestziekten?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die omwille van hun goede bouwkundige eigenschappen tot het eind van de jaren ’80 regelmatig gebruikt werden in de bouwindustrie. Maar de onzichtbare asbestvezels die zich gemakkelijk in de lucht verspreiden kunnen ernstige ziekten veroorzaken.
De belangrijkste ziekten die het gevolg zijn van de blootstelling aan asbest zijn asbestose, longkanker, […]

Lees meer »

Wat is eczeem?

Eczeem of dermatitis is een verzamelnaam voor een aantal verschillende huidaandoeningen, die gekenmerkt worden door een ontsteking van de huid. Eczeem veroorzaakt een droge, rode en pijnlijke huid, jeuk, schilfers en soms blaren, … Bij zware gevallen kan de huid scheuren en bloeden of vocht afscheiden.
Eczeem bestaat in veel verschillende vormen en heeft ook verschillende […]

Lees meer »

Wat is glaucoom?

Glaucoom is de naam voor een reeks oogaandoeningen. De oorzaak is een verhoging van de druk in de oogbol, waardoor de oogzenuw wordt aangetast. Dit leidt tot een uitval van het gezicht en kan zonder behandeling zelf blindheid veroorzaken.
Er bestaan verschillende soorten glaucoom: acuut glaucoom, chronisch glaucoom en secundair glaucoom. Chronisch glaucoom (ook wel open […]

Lees meer »

Zijn additieven schadelijk?

Voedseladditieven zijn stoffen die worden toegevoegd aan voeding. Ze vormen al enige jaren het onderwerp van controverse. Additieven worden ook wel E-nummers genoemd.  Additieven moet de eigenschappen van een voedselproduct, zoals de houdbaarheid, de kleur of het uiterlijk veranderen. Ongewenste stoffen in een product (bijvoorbeeld van bestrijdingsmiddelen) noemen we contaminanten.
Alle additieven die in de Europese […]

Lees meer »

Wat is Hepatitis C?

Hepatitis is een verzamelnaam voor ontstekingen van de lever. In een aantal gevallen worden die veroorzaakt door een virale infectie. Hepatitis C is zo’n virus dat aanleiding geeft tot ernstige leverproblemen. Het virus wordt overgedragen via het bloed.
Besmetting
Het virus wordt overgedragen door rechtstreeks contact met besmet bloed. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik […]

Lees meer »

Wat is het Syndroom van Down?

Het syndroom van Down, ook wel Downsyndroom, is een genetische aandoening met als belangrijkste kenmerk mentale achterstand. Gemiddeld heeft 1 op 700 pasgeborenen het Syndroom van Down.
De oorzaak van het syndroom van Down is een genetische afwijking. Iemand met het syndroom heeft drie chromosomen op nummer 21 in plaats van twee. Dit verschijnsel […]

Lees meer »

Wat is het prikkelbare darmsyndroom?

Een spastische darm, ook wel irritable bowel syndrome (IBS) of prikkelbare darmsyndroom genoemd, is een aandoening waaraan wereldwijd miljoenen mensen lijden. De oorzaak is tot nog toe onbekend.
Het irritable bowel syndrome is een aandoening van het maag-darmstelsel. De spieren in de darmwand maken een ritmische beweging (vernauwen en ontspannen), waardoor de inhoud van de […]

Lees meer »

Wat is een kleine beroerte?

Een kleine beroerte of Transient Ischaemic Attack (voorbijgaande doorbloedingsstoornis of TIA) is een tijdelijke bloedstoornis of een stagnatie in de bloedtoevoer. Een TIA gaat binnen de 24 uur voorbij. Een kleine beroerte is vaak een voorbode van een beroerte of cerebrovasculair accident.
Een kleine beroerte kan leiden tot verlammingsverschijnselen in de benen en armen, spraak- […]

Lees meer »

Wat is HGH?

Eind jaren ’50 begon men met het gebruik van het menselijk groeihormoon (HGH) om de groei van kinderen die klein bleven te bevorderen. Vroeger werd het hormoon gewonnen uit de hersenen van overleden mensen, maar sinds men ontdekt heeft dat de ontvangers zo besmet werden met de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een hersenziekte, gebruikt men alleen […]

Lees meer »
« Vorige berichten Volgende berichten »